• Kinderen van gedetineerde moeders

      Ezinga, M.; Hissel, S.; Bijleveld, C.; Slotboom, A. (VU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2009)
      De onderzoeksvragen zijn: Hoe is de zorg voor kinderen van gedetineerde moeders geregeld?In hoeverre is er sprake van gedragsproblematiek bij deze kinderen?Hoe is het welbevinden van deze kinderen in de context van de detentie van moeder? Resultaten van dit onderzoek zijn ook te vinden in het artikel: Kinderen van gedetineerde moeders; een studie naar het gedrag en welbevinden van kinderen met een moeder in de gevangenis (Tijdschrift voor criminologie, 52e jrg., 2010, nr. 1, pp. 36-51).