• Kinderen beschermd tegen seksueel misbruik - Evaluatie van de partiële wijziging in de zedelijkheidswetgeving

      Lünnemann, K.; Nieborg, S.; Goderie, M.; Kool, R.; Beijers, G. (WODC, 2006)
      Op 1 oktober 2002 is de partiële herziening van de zedelijkheidswetgeving in werking getreden. De kinderpornografiebepaling is aangescherpt, de extraterritoriale rechtsmacht is verruimd, en andere vormen van seksuele uitbuiting van minderjarigen zijn strafbaar gesteld. Met deze wetswijziging beoogt de minister van Justitie een betere bescherming te bieden tegen seksueel misbruik van minderjarigen en andere kwetsbare groeperingen. Dit rapport bevat de resultaten van een evaluatie van de wetswijziging.