• Kindbeelden

      Baggerman, A.; Dekker, R.; Brinkgreve, C.; Nijboer, J.A.; Koops, W.; Orobio de Castro, B.; Weijers, I.; Sikkema, P.; Nijnatten, C. van; Willems, J.C. M. (WODC, 2005)
      INHOUD: 1. A. Baggerman en R. Dekker - Verlichting, revolutie en kindbeeld in Nederland; de periode rond 1800 als keerpunt 2. C. Brinkgreve - De terugkeer van het angstaanjagende kind 3. J.A. Nijboer - Beeldvorming over criminele kinderen en het justitiebeleid 4. W. Koops en B. Orobio de Castro - Ontwikkelingspsychologen op zoek naar oorzaken van jeugddelinquentie; nieuwe trajecten naar kennis 5. I. Weijers - 'Mondige kinderen' 6. P. Sikkema - Het kind als consument 7. C. van Nijnatten - Het kind als communicatieve partner 8. J.C. M. Willems - Het kindbeeld in het Verdrag inzage de Rechten van het Kind 9. Internetsites kindbeelden SAMENVATTING: Kinderen van deze tijd worden als mondig beschouwd en voor vol aangezien. Hun mening telt. Het bedrijfsleven zorgt voor een onophoudelijke stroom van speciaal op deze doelgroep afgestemde nieuwe producten en diensten. Als bekroning van deze ontwikkeling zijn kinderen zelfs formeel dragers van rechten geworden met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Pas de laatste jaren groeit het besef dat er aan deze, op het eerste gezicht positieve ontwikkeling ook aspecten zitten die het leven van (sommige) kinderen in deze tijd ingewikkeld en frustrerend maken. Over die tegenstrijdigheid gaat dit themanummer.