• Voeding en justitiabelen: van strafelement naar rehabilitatie-instrument? - Kennissynthese over de relatie tussen voeding en gedrag bij justitiabelen en mogelijke toepassingen vanuit de voedingswetenschap voor de praktijk

      Zaalberg, A.; Vanhouche, A.-S. (medew.); Smoyer, A. (medew.); Kjaer Minke, L. (medew.) (WODC, 2018)
      Onderzoek naar het ontstaan van delinquent en crimineel gedrag is lange tijd sterk psychosociaal georiënteerd geweest. In de laatste decennia neemt de belangstelling voor andere verklaringen echter sterk toe. Zo raakt de criminologie steeds meer gewend aan de neurobiologische verklaringen van delinquent en crimineel gedrag, soms als alternatieve verklaring, soms als aanvulling op bestaande theorieën. Tot deze recente ontwikkeling hoort ook nieuwe kennis vanuit de voedingswetenschap. Deze kennis is echter nog niet eerder systematisch in beeld gebracht. Deze kennissynthese beoogt deze lacune te vullen.In de kennissynthese wordt een aantal onderwerpen behandeld. Enkele hiervan zijn algemeen. Er wordt uitleg gegeven over wat onder adequate voeding en tekorten wordt verstaan, daarnaast wordt ingegaan op mogelijke effecten van tekorten op gedrag. Meer specifiek wordt beschreven wat er vanuit de voedingswetenschap bekend is over behandelmogelijkheden bij tal van gedragsproblemen. Een apart hoofdstuk is gewijd aan voedingsinterventies bij justitiabelen, vooral gedetineerden. Tot slot wordt de justitiële context waarbinnen voeding een belangrijke rol speelt besproken. INHOUD: 1. Voeding en gedrag 2. Methoden 3. Tekorten en associaties met gedrag 4. Voedingsinterventies; algemeen 5. Voedingsinterventies bij justitiabelen 6. Eten in de gevangenis 7. Opbrengst 8. Summary 9. Literatuur