• Kennis- en informatiepositie van het OM en de ZM met betrekking tot de tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJ-maatregel

      Verberk, S.; Berge, M. ten (Erasmusuniversiteit Rotterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2010)
      Dit onderzoek richt zich op drie thema's: De (algemene) kennis van officieren van justitie en rechters van de tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJ-maatregel; De wijze waarop in individuele zaken waarin een PIJ-maatregel mogelijk aan de orde is deze algemene kennis én zaakspecifieke informatie wordt gebruikt en hoe deze kennis en informatie wordt beoordeeld; De eventuele verbeterpunten met betrekking tot de bestaande kennis- en informatievoorziening. INHOUD: 1. De onderzoeksvragen 2. De thematiek verkend 3. Het enquêteonderzoek 4. Het besluitvormingsonderzoek 5. Beantwoording onderzoeksvragen