• Kennis voor beleid - Een synthese van 58 (evaluatie)onderzoeken op het gebied van rechtshandhaving

      Klein Haarhuis, C.M.; Ooyen-Houben, M.M.J. van; Kleemans, E.R.; Leeuw, F.L. (WODC, 2005)
      Het onderzoek analyseert rechtshandhavingsonderzoeken uit de periode januari 2002 - mei 2004. In deze onderzoeken zijn verschillende interventies geëvalueerd, zoals speciale opsporings- en handhavingsprojecten, nieuwe organisatievormen, sturingswijzen van ketens, wijzigingen in wet- en regelgeving. Naast een oordeel over de kwaliteit van de onderzoeken wordt een synthese gegeven van de inhoudelijke bevindingen. Hieruit worden conclusies getrokken voor het brede taakveld van de rechtshandhaving en aanbevelingen gedaan voor beleidsmakers en evaluatoren van beleid. INHOUD: 1. Inleiding 2. De kwaliteit van het onderzoek 3. Inhoudelijke synthese 4. Samenvatting en conclusie