• Kattenkwaad, of misdaad in het verschiet? - Een evaluatie van het werkproces 'Vroegsignaleren & doorverwijzen 12-min delictplegers'

      Kruize, P.; Gruter, P. (Ateno Bureau voor criminaliteitsanalyse, 2013)
      De politie komt in de praktijk ook kinderen, jonger dan 12 jaar, tegen die delicten plegen (verder te noemen 12-min delictplegers). Het beleid m.b.t. 12-min delictplegers van zowel het Kabinet Balkenende II als het huidige Kabinet heeft inmiddels geleid tot verschillende (verbeter)acties. Eén daarvan betreft het feit dat 12-min delictplegers vanaf 1 januari 2010 verplicht moeten worden doorgestuurd naar Bureau Jeugdzorg, zodat passende hulp kan worden ingezet. Hiertoe is het werkproces ‘vroegsignaleren en doorverwijzen’ voor zorgjongeren zodanig aangepast, dat deze ook van toepassing is op 12-min delictplegers. De probleemstelling in dit onderzoek is als volgt: Op welke wijze wordt het werkproces 'Vroegsignaleren & doorverwijzen 12-min delictplegers' uitgevoerd? En, in hoeverre stemt dit overeen dan wel wijkt dit af van het landelijk voorgeschreven format? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Geregistreerde 12-min delictplegers 4. Werkproces aan politiezijde 5. Werkproces aan Jeugdzorgzijde 6. Conclusies