• Kamperen binnen de perken - Verslag van een onderzoek naar de handhaving van de Kampeerwet/Wet op de openluchtrecreatie

      Verberk, M.; Eygendaal, W.; Boiten, E. (B&A Groep, 1997)
      In deze rapportage wordt ingegaan op de wijze waarop de handhaving van de Wet op de openluchtrecreatie (WOLR) in de praktijk is georganiseerd en de wijze waarop de WOLR in de praktijk wordt gehandhaafd. Daarbij worden factoren weergegeven die een belemmering vormen voor een adequaat toezicht en een duidelijke en consequente handhavingsreactie. De auteurs beperken zich in dit onderzoek tot de handhaving van de regels die betrekking hebben op het (illegaal) kamperen en (illegale) campings.