• Jaarrapport integratie 2012

      Unknown author (CBS, 2012)
      Tot en met 2008 was het WODC al enige jaren betrokken bij rapportages inzake integratie. Het WODC heeft nu weer een bijdrage geleverd aan het Jaarrapport Integratie door het hoofdstuk over criminaliteit voor zijn rekening te nemen. Als basis dienen daarvoor beschrijvende statistieken en multivariate analyses. De pdf's van het volledige rapport en de samenvatting zijn te vinden op de website van het cbs (zie: bestelinfo).