• Jaarrapport Integratie 2008

      Unknown author (WODC, 2008)
      In opdracht van de voormalige minister voor V&I is het WODC al enige jaren betrokken bij rapportages inzake integratie. De minister voor Wijken, Wonen en Integratie heeft in 2008 een rapportage verzocht van het CBS, in samenwerking met het SCP en het WODC.