• Jaarrapport Integratie 2005

   Unknown author (WODC, 2005)
   Het Wetenschappelijk Jaarrapport Integratie wordt jaarlijks door de minister voor V&I aan de Kamer aangeboden. In opdracht van DCIM hebben het WODC en het SCP i.s.m. het CBS deze rapportage verzorgd: Jaarrapport Integratie 2005.
  • Jaarrapport Integratie 2005

   Unknown author (WODC, 2005)
   Aan de orde komen onder meer de inburgering, opleiding, arbeidsmarktpositie en woonomstandigheden van allochtonen, de positie van allochtone vrouwen, de relatie tussen allochtone jongeren en criminaliteit en, tot slot, de opvattingen van allochtonen en autochtonen over de multi-etnische samenleving. De aandacht richt zich op de allochtone groepen die al langer in Nederland verblijven (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) en op de grote vluchtelingengroepen.