• Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2013/2014

      Laar, M.W. van (red.); Ooyen-Houben, M.M.J. van (ed.) (Trimbos-Instituut, 2014)
      De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een voornamelijk cijfermatig overzicht van wat bekend is over het gebruik van drugs en problemen rond drugs in Nederland. De NDM brengt informatie uit registratiesystemen, surveys en ander onderzoek bijeen en beschrijft de stand van zaken in het peiljaar (nu: 2012 en 2013 voor zover mogelijk) en de ontwikkelingen over meerdere jaren (nu: 2005-2012/2013). De NDM rapporteert over feiten en trends in gebruik van verschillende drugs, alcohol, tabak en slaap- en kalmeringsmiddelen. Ook gevolgen van gebruik worden in kaart gebracht: hulpvraag, ziekte en sterfte. Twee hoofdstukken gaan over drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Deze twee hoofdstukken worden elk jaar opgesteld door het WODC. Een hoofdstuk geeft informatie over de productie, smokkel, handel en bezit van drugs en precursoren, misbruik van chemicaliën voor drugsproductie en drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit. Het tweede hoofdstuk handelt over delinquente alcohol- en drugsgebruikers: hun kenmerken, de delicten die ze plegen, de overlast die ze veroorzaken en de interventies van V&J om de delicten en de overlast terug te dringen. In de editie van 2013 is een hoofdstuk over wetten en beleid toegevoegd en er is een onderscheid gemaakt tussen legale middelen en illegale middelen.