• Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2009

      Laar, M.W. van (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Ooyen-Houben, M.M.J. van (red.); Meijer, R.F. (red.); Brunt, T. (red.) (WODC, 2010)
      De Nationale Drug Monitor (NDM) die sinds 1999 wordt samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het WODC is een beschrijvend rapport dat een overkoepelend beeld geeft van het middelengebruik (drugs, alcohol en tabak). Het WODC verzorgt sinds 2002 informatie in de NDM over de omvang en de aard van de drugsgerelateerde criminaliteit en ontwikkelingen hierin. In het justitie-onderdeel wordt over twee onderwerpen gerapporteerd:Overtredingen van de drugswetgeving (Opiumwet, Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën) en samenhangend met de drugswetgeving (opsporingsonderzoeken naar meer ernstige vormen van georganiseerde drugsgerelateerde criminaliteit) en rijden onder invloed;Aantallen en kenmerken van drugsgebruikers in het strafrechtelijk systeem en de maatregelen en interventies die voor hen beschikbaar zijn. Het justitiedeel van de NDM laat de stand van zaken zien en schetst ook de ontwikkelingen over de periode 2000-2007. INHOUD: 1. Inleiding 2. Cannabis 3. Cocaïne 4. Opiaten 5. Ecstasy, amfetamine en verwante stoffen 6. GHB 7. Alcohol 8. Tabak 9. Drugsgerelateerde criminaliteit 10. Drugsgebruikers in het strafrechtelijk systeem