• Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2006

      Laar, M.W. van (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Verdurmen, J.E.E. (red.); Ooyen-Houben, M.M.J. van; Meijer, R.F. (red.) (WODC, 2007)
      De Nationale Drug Monitor (NDM) die sinds 1999 wordt samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het WODC is een beschrijvend rapport dat een overkoepelend beeld geeft van het middelengebruik (drugs, alcohol en tabak) en – sinds 2002 – ook van de geregistreerde drugscriminaliteit en de strafrechtelijke reactie daarop. Het bij dit onderzoek behorende tabellenboek Aard van de opiumwetdelicten is alleen in papieren vorm verkrijgbaar en opvraagbaar bij de afdeling EWB van het WODC, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Levering zo lang de voorraad strekt.