• Illegaliteit, onvrijwilligheid en minderjarigheid in de prostitutie een jaar na de opheffing van het bordeelverbod

      Goderie, M.; Spierings, F.; Woerds, S. ter (Verwey-Jonker Instituut, 2002)
      Dit rapport betreft het deelonderzoek naar prostituees in moeilijk toegankelijke sectoren, zoals straatprostitutie, thuisprostitutie, escort, 06-prostitutie. Verder richt het deelonderzoek zich op de volgende aspecten: illegaliteit, onvrijwilligheid en minderjarigheid. Het doel van het deelonderzoek is inzicht te krijgen in de aard en omvang van onvrijwillige prostitutie, prostitutie doorminderjarigen en illegale prostitutie en de mogelijke verschuivingseffecten ten gevolge van de opheffing van het bordeelverbod voor deze drie aspecten. Wanneer in dit rapport het begrip illegaliteit gebruikt wordt, wordt hiermee bedoeld het verschijnsel dat buitenlanders (vrouwen en soms ook mannen) werkzaamheden verrichten in de prostitutie zonder verblijfstitel waarmee het verrichten van arbeid is toegestaan.