• Ik zit vast - Een exploratieve studie naar emotionele verwerking van justitiële vrijheidsbeneming door jongeren

      Laan, A.M. van der; Vervoorn, L.; Schans, C.A. van der; Bogaerts, S. (WODC, 2008)
      De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Wat is de relatie tussen justitiële vrijheidsbeneming en de emotionele verwerking daarvan door gedetineerde jeugdigen? En wat kan op basis van de literatuur gezegd worden over de effecten, van emoties ervaren door jeugdigen tijdens een vrijheidsbeneming, op recidive na detentie. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode 3. Vrijheidsbeneming en emotionele verwerking 4. Individuele kenmerken van jongeren 5. Kenmerken van vrijheidsbeneming 6. Sociale omgeving 7. Slot