• Identificatie van problematische regelgeving bij Bijzondere Opsporingsdiensten

      Winter, H.B.; Struiksma, N. (Bureau Winter & Schuiling, 1999)
      In het onderzoek is nagegaan wat in de literatuur en uit ervaringen van zes Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD-en) blijkt over juridische knelpunten die BOD-en ondervinden bij de handhaving van voor hen relevante wet- en regelgeving. Tevens is nagegaan wat mogelijke indicatoren zijn om dergelijke knelpunten op te sporen.