• Handhaving en naleving van de coffeeshopregels in 2004

      Broekhuizen, J.; Raven, J.; Driessen, F.M.H.M. (WODC, 2006)
      Sinds 1999 wordt jaarlijks het aantal coffeeshops in Nederland en het gemeentelijk beleid rond coffeeshops in beeld gebracht. In 2002 heeft de minister van Justitie toegezegd om ook aspecten van de handhaving en naleving in het onderzoek op te nemen. Sindsdien wordt er in het onderzoek aandacht geschonken aan de regelhandhaving in gemeenten en in 2003 is daar de regelnaleving door coffeeshops bijgekomen. Het onderzoek is van belang om de ontwikkelingen rond coffeeshops te kunnen volgen en inzicht te krijgen in het lokale beleid. Het onderzoek maakt deel uit van de Nationale Drug Monitor.