• Handhaving afvalstoffenregeling

      Frederiks, G.; Kessel, H.B.J.A. van; Holt, H. ten; Klein Koerkamp, K.A.; Bergen, A.W. van (WODC, 2003)
      NovioConsult heeft onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk van de handhaving van de afvalstoffenregelgeving in Nederland. Het onderzoek vond plaats op verzoek van de ministeries van Justitie en VROM. Onderzoeksvragen: - Wat is het nalevingsniveau met betrekking tot de afvalstoffenregelgeving? - Wat is de geschatte huidige capaciteit voor handhaving van de afvalstoffenregelgeving? - Welke knelpunten (zowel kwalitatief als kwantitatief) ervaren handhavers bij de handhaving van de afvalstoffenregelgeving? Door literatuurstudie en empirisch onderzoek in de vorm van een enquête en gesprekken met vertegenwoordigers van de bij de handhaving van de afvalstoffenregelgeving betrokken partijen, alsmede een workshop gericht op verificatie van bevindingen en het verdere verdiepen van de aanbevelingen, is gezocht naar de antwoorden op de onderzoeksvragen.