• Handhaving Leerplichtwet HON-project Breda - Evaluatierapport

      Boekhoorn, P.F.M.; Waelen, W. (medew.); Speller, T.E.A.M. (medew.) (BBSO, 2003)
      In het kader van het porgramma Handhaven op Niveau (HON) is in april 200 een pilotproject voor leerplichthandhaving gestart. Dit onderzoek doet verslag van de evaluatie over de periode voorjaar 2000 tot najaar 2002.