• Handhaven onder de druk der omstandigheden - Het gebruik van schriftelijke waarschuwingen door gemeenten

      Lomwel, A.G.C. van; Nelissen, J.H.M. (WODC, 2005)
      Dit onderzoek heeft betrekking op de vraag hoe het handhavende optreden wordt beïnvloed door (de vrees voor reacties van) burgers die in afnemende mate risico's accepteren. Het onderzoek richt zich daarbij op een specifiek onderdeel van het handhavend optreden, namelijk het dreigen met het toepassen van bestuursrechtelijke sancties, te weten dwangsom, bestuursdwang en het intrekken van de vergunning.