• Handboek internationaal recht

      Horbach, N. (red.); Lefeber, R. (red.); Ribbelink, O. (red.) (WODC (subsidie), 2007)
      Een van de meest in het oog springende Nederlandstalige standaardwerken op het terrein van het Volkenrecht, dat tot in de jaren ’80 regulier werd gebruikt, is ongetwijfeld Grondlijnen van het Volkenrecht van de hand van Prof.Mr. J.P.A. François, waarvan in 1967 de derde en laatste druk verscheen. Het internationaal recht heeft zich sindsdien sterk en snel ontwikkeld. Bestaande deelterreinen, zoals rechten van de mens, internationaal economisch recht en internationaal strafrecht hebben stormachtige ontwikkelingen doorgemaakt en er zijn nieuwe deelterreinen ontstaan, zoals het internationaal milieurecht. Het Handboek Internationaal Recht – een initiatief van het T.M.C. Asser Instituut – bouwt voort op Grondlijnen van het Volkenrecht en is een actueel, op de praktijk gericht uitgebreid algemeen handboek. Het internationaal recht wordt beschreven in 23 hoofdstukken, door in totaal 36 auteurs, die tezamen een groot deel van de Nederlandse expertise binnen het vakgebied vertegenwoordigen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de positie van het Koninkrijk der Nederlanden in de internationale rechtsorde en ieder hoofdstuk is aangevuld met relevante voorbeelden uit de Nederlandse rechtspraktijk. Het Handboek Internationaal Recht is een onmisbaar naslagwerk voor eenieder die zich al dan niet beroepsmatig met het Internationaal Recht en daaraan gerelateerde disciplines bezighoudt. Het werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie.