• Halt vernieuwd - procesevaluatie van de vernieuwde Halt-afdoening

      Abraham, M.; Buysse, W.; Nauta, O. (medew.) (DSP-groep, 2013)
      Dit is de eindrapportage van de evaluatie van de twee jaar geleden vernieuwde Halt-afdoening. De probleemstelling luidt: Wordt de nieuwe Halt-afdoening uitgevoerd zoals beoogd? Op welke punten wel en op welke punten niet? Wat zijn de oorzaken van eventuele problemen in de uitvoering. Het onderzoek beperkt zich tot de reguliere Halt-afdoening en de verkorte, gestandaardiseerde variant. INHOUD: 1. Inleiding 2. Vernieuwing van Halt-afdoening 3. Aard en omvang vernieuwde Halt-afdoening 4. De juiste doelgroep 5. Uitvoering van het werkproces 6. Signaleren en doorverwijzen 7. Tijdigheid 8. Kwaliteitsborging 9. Conclusies