• Haastige spoed... gaat dat wel goed? - tussenrapportage Evaluatie Versneld Regime

      Eshuis, R.J.J.; Klijn, A.; Kouwenberg, R.F.; Wemmers, J.M. (WODC, 1997)
      Het Versneld Regime (VR) is een modelprocedure, bedoeld om de snelheid en efficiency in de behandeling van civiele zaken te verbeteren. Deze rapportage geeft een beeld van de mate waarin van het versneld regime gebruik wordt gemaakt; het soort zaken waarin versneld regime wordt toegepast; de resultaten die met het versneld regime worden behaald, in termen van doorlooptijden.