• Haalbaarheidsstudie regionalisering recidivecijfers high impact crimes

      Beijersbergen, K.A.; Blokdijk, D.; Tollenaar, N.; Weijters, G. (WODC, 2019)
      In de afgelopen jaren is door de overheid sterk ingezet op de bestrijding van zogenaamde high impact crimes (HIC). Onder de klassieke HIC-delicten vallen woninginbraak, straatroof en overval. Eerder onderzoek heeft laten zien dat deze HIC-delicten niet in elke regio evenveel voorkomen. Bovendien blijken regio’s uiteenlopende aanpakken en werkwijzen te hebben ontwikkeld om de HIC-problematiek terug te dringen. Gezien de regionale verschillen, zowel in het voorkomen van HIC-delicten als de aanpak van HIC-daders, is in de onderhavige haalbaarheidsstudie onderzocht of en naar welke regio het mogelijk is om de recidive onder HIC-daders uit te splitsen en, indien dit mogelijk is, wat de recidivecijfers per regio dan zijn.