• Haalbaarheidsstudie monitoring en evaluatie pilots ISD voor JOVO-ZAVP

      Tollenaar, N.; Beerthuizen, M.G.C.J.; Barendregt, C.; Laan, A.M. van der (WODC, 2017)
      Sinds de invoering wordt de maatregel inrichting voor stelselmatige daders (ISD) in beperkte mate, maar in aantallen wel stabiel over de tijd, opgelegd aan zeer actieve volwassen veelplegers (ZAVP). Diverse onderzoeken hebben aannemelijk gemaakt dat de ISD-maatregel een recidiveverminderend effect heeft voor ZAVP’s. Bovendien blijkt de maatregel een aanzienlijk incapacitatie-effect te hebben voor de duur van de maatregel. De maatregel wordt in verhouding nog relatief weinig opgelegd aan jongvolwassen (JOVO) ZAVP’s. Er is een aanpak opgesteld die is toegespitst op de jongvolwassen veelpleger van high-impact crimes (HIC). Onderdeel van deze aanpak is het uitvoeren van een pilot in vier regio’s. Deze pilot, met een beoogde looptijd van twee jaar, is in 2016 gestart in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zeeland/West-Brabant.De centrale vraag in deze rapportage is: In hoeverre is het haalbaar om de pilots voor een ISD-maatregel voor jongvolwassen HIC-veelplegers te monitoren en te evalueren.