• Meting van niet-gedoogde cannabisaanbieders - Haalbaarheidsstudie

      Maalsté, N.; Jansen, I.; Bie, E. de (WODC, 2002)
      Om zicht te krijgen op de effecten van het beleid en op ontwikkelingen in de cannabismarkt in het bijzonder is het monitoren van alleen gedoogde cannabisaanbieders niet voldoende. Om het beeld compleet te maken zal daarnaast  ook onderzoek gedaan moeten worden naar de aard en omvang van niet-gedoogde cannabisaanbieders. De minister van Justitie heeft aan de Kamer toegezegd na te laten gaan of en in hoeverre een methode kan worden ontwikkeld voor de meting (schatting) van relevante niet-gedoogde cannabisaanbieders. In deze notitie wordt achtereenvolgens ingegaan op: achtergrond en doelstelling van de haalbaarheidsstudie; vraagstelling en werkwijze; bevindingen; conclusies en aanbevelingen.