• Haalbaarheid van een anoniem misdaadmeldpunt via het Internet - een quickscan

      Hoepman, J.-H.; Koops, B.-J.; Lueks, W. (Privacy & Identity Lab, 2014)
      De vraagstelling die centraal staat is: In hoeverre is het technisch, juridisch en organisatorisch mogelijk om de anonimiteit van melders te garanderen bij meldingen via Internet? Wat zijn, op technisch, juridisch en organisatorisch vlak, de mogelijke voor- en nadelen van melden via Internet voor de hoeveelheid en kwaliteit van de meldingen en voor de rol die deze meldingen spelen in de strafvordering en in het maatschappelijk verkeer? INHOUD: 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Normatieve aspecten: een reflectie op anoniem Internetmelden 4. Technische aspecten 5. Juridische aspecten 6. Organisatorische aspecten 7. Conclusies