• Haalbaarheid recidivemeting kindermishandeling, seksueel geweld tegen kinderen en mensenhandel - Verslag van een voorstudie naar de uitvoerbaarheid van metingen op basis van de OBJD

      Beerthuizen, M.G.C.J.; Wartna, B.S.J. (WODC, 2014)
      Van 2012 tot 2016 loopt het actieplan ‘Kinderen Veilig’. In het actieplan worden drie accenten gelegd: 1. Voorkomen; 2. Krachten bundelen door multidisciplinaire aanpak; en 3. Het aanpakken van fysieke mishandeling en seksueel misbruik. Dit onderzoeksproject betreft het derde accent. Dit onderzoek heeft als doel te achterhalen of op basis van de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) een volledig dan wel representief beeld kan worden verkregen van de strafrechtelijke carrière van persoen die op OM-niveau verdacht worden van kindermishandeling. Naast kindermishandeling wordt in dit rapport ook de aandacht gericht op seksueel geweld tegen kinderen en mensenhandel.