• Groepscommandanten bij de Rijkspolitie - Een beschrijvend onderzoek naar hun werk en werkbeleving

      Emmerik, J.L. van (WODC, 1989)
      Binnen de landdienst van de rijkspolitie-organisatie kan de positie van de groepscommandant als een spilfunctie worden getypeerd tussen de uitvoering aan de basis en de leiding van het district. Bovendien wordt sinds een aantal jaren nadrukkelijk beoogd de groepscommandant meer bij de beleidsvoering te betrekken, zowel binnen de districtsorganisatie als in het lokale driehoeksoverleg. In het onderzoek staan twee vragen centraal:Hoe ziet de functie van groepscommandant eruit?Welke problemen ervaren de groepscommandanten in hun functie en hoe reageren zij daarop?