• Griffierechten - Een vergelijkende beschrijving van griffierechten- en vergelijkbare stelsels in een aantal landen van de Europese Unie

      Faure, M.M.G.; Moerland, C.A.R. (WODC, 2006)
      In het kader van het onderzoek naar de beoogde herziening van het Nederlandse griffierechtenstelsel is een rechtsvergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de inrichting en de werking van het stelsel van griffierechten in een viertal West-Europese landen. In het onderzoek wordt beschreven op welke wijze de wetgeving in diverse Europese landen voorziet in een bijdrage van procederende partijen aan de (overheids)kosten voor rechtspraak, welke overwegingen daaraan ten grondslag hebben gelegen en welke gevolgen dit heeft gehad voor de toegang tot de rechter. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoekskader 3. Landenkeuze 4. Denemarken 5. Duitsland 6. Engeland & Wales 7. Schotland 8. Vergelijking van de verschillende griffierechtenstelsels