• Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes - Een verkennend onderzoek naar ervaringen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en mogelijkheden voor internationale samenwerking

      Metselaar, A.J.; Adriaanse, P.C.; Houdijker, F.M.J. (medew.); Jansen, O.J.D.M.L. (medew.); Ouden, W. den (medew.); Voermans, W.J.M. (medew.); Geertjes, G.J.A. (medew.) (Universiteit van Leiden, 2014)
      In dit rapport wordt verslag gelegd van een quick scan naar de resultaten die een aantal andere Europese landen hebben met het grensoverschrijdend innen van bestuurlijke boetes en de vraag onder welke juridische condities en in welke mate desgewenst internationale oplossingen voor problemen kunnen worden gevonden. INHOUD: 1. Inleiding 2. Juridische kaders voor grensoverschrijdende inning 3. Grensoverschrijdende inning in België 4. Grensoverschrijdende inning in Duitsland 5. Grensoverschrijdende inning in het Verenigd Koninkrijk 6. Mogelijke grondslagen voor internationale samenwerking 7. Beantwoording van de onderzoeksvragen en slotbeschouwingen