• Gezocht: buitenlands toptalent - evaluatie van de Regeling Hoogopgeleiden

      Kulu-Glasgow, I.; Schans, D.; Smit, M.; Vleugel, M.J.; Uitterhoeve, J.; Boersema, E. (medew.); Chotkowski, M. (medew.) (WODC, 2014)
      Doel van de Regeling Hoogopgeleiden, die op 1 januari 2009 in werking is getreden, is het aantrekken van buitenlands toptalent ten bate van de Nederlandse kenniseconomie. Hoogopgeleide vreemdelingen kunnen een verblijfsvergunning krijgen voor de duur van één jaar om op zoek te gaan naar werk als kennismigrant of een innovatief bedrijf te starten. Op 1 juni 2013 trad de Wet Modern Migratiebeleid in werking waarmee de Regeling Hoogopgeleiden structureel werd. Na een eerste evaluatie in 2011 is dit de de tweede evaluatie van de regeling. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondkenmerken van de deelnemers aan de Regeling Hoogopgeleiden 3. Overige kenmerken en huidige arbeidsmarktpositie van de deelnemers 4. Keuze voor Nederland en ervaringen met de Regeling Hoogopgeleiden 5. Tevredenheid met het leven in Nederland en intenties met betrekking tot toekomstig verblijf 6. Conclusies