• Gezinsvorming door jonge migranten - verslag van een evaluatiestudie

      Aalberts, M.M.J. (WODC, 1985)
      Centraal in deze studie staat de beleidsmaatregel dat vanaf oktober 1983 voor secundaire migranten - migranten die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen of in Nederland zijn geboren uit een migrantenechtpaar die over een vergunning tot vestiging beschikken geen uitzondering meer wordt gemaakt op het algemene vereiste dat over voldoende middelen van bestaan moet worden beschikt indien zij hun huwelijkspartner naar Nederland willen laten komen.