• Gezin, opvoeding en criminaliteit

      Unknown author (WODC, 1988)
      Dit themanummer over gezinsopvoeding en criminaliteit sluit een trits waarin Justitiële Verkenningen aandacht heeft besteed aan de drie socialisatieterreinen die over het algemeen worden onderscheiden: onderwijs (JV4, 1987), vrije tijd (JV5, 1988) en het gezin. In voorliggend nummer wordt met een justitiële blik gekeken naar het gezin. Vanzelfsprekend is een dergelijke justitiële interesse niet nieuw, de kinderbeschermingswetgeving vormt onder andere het resultaat van bezorgdheid over een 'crimineel' resultaat van een slechte opvoeding. In dit themanummer worden dan ook een historische en een pedagogische invalshoek ten aanzien van gezinsopvoeding gepresenteerd.