• Geweldcijfers - een inventarisatie van monitoren en weergave van trends in geweld

      Witvliet, M.; Timmermans, M.; Homburg, G.H.J. (Regioplan Beleidsonderzoek, 2010)
      De werkelijke omvang van geweld in de Nederlandse samenleving is vaak lastig te bepalen. Diverse bronnen kampen elk met specifieke gebreken en spreken elkaar soms tegen. De gehanteerde methoden verschillen en met name de definitie van geweld niet eensluidend is. Het inzicht in de omvang van het geweld zou verbeterd kunnen worden door de diverse monitoren op elkaar af te stemmen, door bijvoorbeeld de definitie van geweld te harmoniseren. In dit onderzoek zijn monitoren over geweld geïnventariseerd en beoordeeld op geschiktheid om trends weer te geven. Verder zijn een vergelijking tussen monitoren gemaakt en de ontwikkelingen in geweld weergegeven. Het doel van dit overzicht is het vergroten van inzicht in de samenstelling, de achtergronden, de overeenkomsten en de verschillen in cijfers over geweld. INHOUD: 1. Inleiding 2. Inventarisatie monitoren 3. Beoordeling monitoren 4. Vergelijking monitoren geweld 5. Trends in geweld 6. Conclusie