• Geweld verteld - Daders, slachtoffers en getuigen over geweld op straat

      Beke, B.M.W.A.; Haan, W.J.M. de; Terlouw, G.J. (WODC, 2001)
      Dit rapport betreft het tweede deel van het onderzoek naar geweld op straat tussen onbekenden. In deel 1 (Geweld, gemeld en geteld) zijn gegevens uit de politieregio's Rotterdam-Rijnmond en IJsselland verzameld. Aan de hand van de aangiften van geweldsincidenten in 1998 in deze regio's is nagegaan hoe vaak geweld op straat voorkomt en zijn dader- en slachtofferprofielen beschreven. Deel 2 bouwt op dit basismateriaal voort. Nu wordt een beperkt aantal geweldsincidenten nader bestudeerd door middel van extra zaaksinformatie en via interviews met daders, slachtoffers en omstanders. Zo wordt gepoogd inzicht te krijgen in de achtergronden en motieven van geweldplegers. INHOUD: 1. Inleiding, achtergronden en probleemstelling 2. Theoretisch kader 3. Opzet van het onderzoek 4. Verkeersgeweld 5. Uitgaansgeweld 6. Geweld in woonwijken 7. Geweldsscenario's 8. Conclusies en beleidsperspectief