• Geweld verslagen? - Een studie naar de preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein

      Knaap, L.M. van der; Nijssen, L.T.J.; Bogaerts, S. (WODC, 2006)
      In dit rapport wordt verslag gedaan van een synthese van 48 studies naar de effecten van preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein. De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: Welke maatregelen ter preventie van geweld in het publieke en het semi-publieke domein zijn bekend en op hun effecten onderzocht in Nederland? Welke mechanismen liggen ten grondslag aan effectieve maatregelen ter preventie van geweld in het publieke en het semi-publieke domein? Onder welke omstandigheden worden de resultaten van effectieve maatregelen ter preventie van geweld in het publieke en het semi-publieke domein verwacht en bereikt? Van dit rapport is ook een volledige vertaling in het Engels uitgegeven in de serie Onderzoek en Beleid, nr. 239a. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Beschrijving van mechanismen en onderzoek 4. Effecten van preventie 5. Conclusie en discussie