• Geweld in vermogensdelicten - Een dieptestudie op basis van de WODC-strafrechtmonitor

      Vinne, H. van der (WODC, 1999)
      Diefstal met geweld is een strafrechtelijke term die een grote variëteit aan feitelijke gebeurtenissen kan beslaan. Hierachter gaan incidenten schuil die niet alleen in vorm, maar ook in het gebruik van geweld sterk van elkaar verschillen. In sommige gevallen is het geweld minimaal en alleen gericht op het verkrijgen van een buit (zoals in tasjesroof), in andere gevallen is het geweld excessief. In dit rapport wordt aan de hand van strafdossiers een beeld geschetst van dit delict. Op grond van de analyse worden twee geweldsdimensies onderscheiden: pro-actief versus reactief geweld en buitgericht versus niet-buitgericht geweld. In twee derde van de onderzochte gevallen is het geweld pro-actief en buitgericht.