• Rechtsbijstand: kiezen of moeten - Gevolgen van de Wet op de rechtsbijstand voor het oplossen van problemen

      Klijn, A.; Schaaf, J. van der; Paulides, G. (WODC, 1997)
      Dit is het derde tussentijdse verslag van het onderzoek ter evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand (Stb. 1993,775). Het onderzoek dient ertoe inzicht te geven in de feitelijke gevolgen van de wet met betrekking tot de toegankelijkheid. De centrale vraag is: In welke mate en opzichten heeft de invoering van de wet geleid tot veranderingen in de manier waarop individuen hun problemen trachten op te lossen.