• Geschilbeslechting in de bouw

      Unknown author (WODC, 2002)
      De volgende vragen zijn onderzocht: Welke geschillen doen zich voor tussen aannemers/bouwers en kopers en wat is de omvang? Welke wijzen van geschilbeslechting worden gekozen en in welke mate worden deze gebruikt? Hoe is het systeem van geschillenbeslechting ingericht? Om hoeveel geschilbeslechtingsprocedures gaat het binnen elk van de mogelijkheden? Wat zijn de kenmerken van de procedures? Wat zijn de kenmerken van de consument, uitgesplitst naar de verschillende manieren waarop de geschillen beslecht kunnen worden? Wat zijn de ervaringen van partijen i.c. de consumenten en de vertegenwoordigers vanuit de bouwwereld?; Welke knelpunten kunnen worden geïnventariseerd? Welke suggesties voor verbetering kunnen worden gedaan?