• Geschilbeslechting in Nederland; het verloop van civiele en bestuursrechtelijke geschillen in de bruikbare rechtsorde

      Erp, J. van (WODC, 2006)
      Deze fact sheet geeft allereerst een overzicht van de juridische problemen die voorkomen onder de bevolking en de gekozen oplossingsstrategieën. Vervolgens komen de verhouding tussen rechtspraak en buitengerechtelijke geschilbeslechting aan bod. Daarna wordt de aard en omvang van de civiele en bestuursrechtspraak besproken. Deze publicatie is uitgegeven in de nieuwe serie Fact sheet (nr. 2006-14). De tekst van het volledige rapport is te vinden via het vak 'Links' aan de rechterzijde.