• Geschilbeslechting (niet-westerse) allochtonen en autochtonen vergeleken - Een theoretisch-empirische verkenning

      Peters, S.L.; Voert, M. ter (WODC, 2006)
      Als vervolg op en uitbereiding van het onderzoek ‘geschilbeslechtingsdelta 2003’ is een kwalitatief vooronderzoek gedaan naar de (potentieel) civielrechtelijke en bestuursrechtelijke problemen die voorkomen bij (niet-westerse) allochtonen en de wegen die zij bewandelen om die problemen op te lossen. Binnen deze groep allochtonen is onderzoek verricht onder Turken, Surinamers, Marokkanen en Antillianen/Arubanen, aangezien zij de vier grootste groepen allochtonen vormen in Nederland. Doel van deze studie is vanuit een theoretische verkenning en bestaande empirische gegevens verwachtingen te formuleren over de aard en omvang van (potentieel) juridische geschillen van allochtonen in vergelijking tot autochtonen en hun geschilbeslechtingsgedrag. Uit deze verkennende analyse kunnen relevante kenmerken worden gedestilleerd voor toekomstig onderzoek, die kunnen bijdragen aan het verder ontwikkelen van onderzoek en theorie naar geschilbeslechting. INHOUD: 1. Inleiding 2. Kans op problemen: aard en omvang 3. Oplossingsstrategieën 4. Conclusies en aanbevelingen