• Instroom en capaciteit in de tbs-sector - Geregistreerde gegevens en inzichten van deskundigen

      Leuw, Ed. (WODC, 1998)
      Ondanks recente uitbreidingen van tbs-voorzieningen bestaat er sinds enkele jaren een toenemend tekort aan capaciteit voor de uitvoering van de tbs. Het aantal in penitentiaire inrichtingen verblijvende 'passanten', voor wie nog geen plaats is in een tbs-inrichting, is sterk gestegen. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde wachttijd. De grotere schaarste blijkt te worden veroorzaakt door zowel een stijgend aantal tbs-opleggingen als door een gemiddeld langduriger behandeling in de tbs. Het onderzoek tracht op basis van geregistreerde gegevens en op basis van gesprekken met deskundigen op het gebied van de tbs een analyse en verklaring te bieden voor de toegenomen instroom en de stagnerende doorstroom en uitstroom uit de tbs. Is de schaarste aan tbs-voorzieningen een gevolg van een wezenlijk groeiende maatschappelijke behoefte of wordt er meer tbs opgelegd dan noodzakelijk zou zijn? In hoeverre speelt de toegankelijkheid van de Geestelijke Gezondheidszorg voor 'lastig gestoorden' hierbij een rol? Welke zijn de meest realistische remedies voor het verhelpen van het onwenselijke tekort aan tbs-voorzieningen?