• Geregistreerde en niet-geregistreerde kriminaliteit - Een beschouwing naar aanleiding van C.B.S.-cijfers en aanvullende enquêtes

      Buikhuisen, W. (WODC, 1975)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. Hoe komen de kriminaliteitsstatistieken tot stand? 3. De betekenis in het algemeen van de geregistreerde kriminaliteit 4. De betekenis van de geregistreerde kriminaliteit voor de vaststelling van de omvang van de kriminaliteit 5. De betekenis van de geregistreerde kriminaliteit voor de vaststelling van de ontwikkeling van de kriminaliteit 6. De betekenis van de geregistreerde kriminaliteit voor de vaststelling van de workload en aktiviteitennivo van de politie SAMENVATTING: In dit rapport wordt ingegaan op de vraag, waarvoor de door het CBS geproduceerde criminaliteitscijfers wel bruikbaar zijn en waarvoor niet. De vraag is hoe de criminaliteitsstatistieken tot stand komen en hoe het verschil tussen geregistreerde en niet-geregistreerd criminaliteit tot stand komt.