• Geregistreerd partnerschap in Nederland - Een verkennend onderzoek

      Unknown author (Van Dijk, Van Soomeren en Partners, 1999)
      In het onderzoek is nagegaan hoeveel mensen gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid van een geregistreerd partnerschap, welke redenen men daarvoor heeft en de consequenties van de keuze. Gezien de aard en omvang van het onderzoek - een quick scan onder 153 geregistreerde partnerschappen - moeten de resultaten worden beschouwd als indicaties.