• Gerechtsbesturen, integraal management en MD-beleid - Eindrapport

      Franssen, J.; Mein, A.; Verberk, S. (WODC, 2006)
      Het doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in het functioneren van gerechtsbesturen en gerechtsbestuurders en in de praktijk van de toepassing van het principe van integraal management in de gerechten, evenals het verschaffen van een beeld met betrekking tot het MD-beleid dat voor deze categorie wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Deze studie maakt deel uit van het evaluatieprogramma van de modernisering van de rechterlijke organisatie onder leiding van de Commissie Deetman.