• Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd - een meta-review

      Nagtegaal, M.H. (WODC, 2012)
      Dit onderzoek heeft betrekking op (gerapporteerde) problemen van diverse aard na seksueel kindermisbruik (SKM). De belangrijkste doelstellingen van deze rapportage zijn: het bieden van een zo volledig mogelijk overzicht van de gerapporteerde problemen van de slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd door volwassenen;het bieden van een overzicht van de omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op de ernst van de gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd door volwassenen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Algemene resultaten 3. Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel kindermisbruik 4. Moderatoren van de relatie tussen SKM en gerapporteerde problemen 5. Samenvatting en conclusies