• Georganiseerde misdaad

      Unknown author (WODC, 1985)
      Het verschijnsel georganiseerde misdaad wordt in Nederland veelal buiten de landsgrenzen gesitueerd. Men denkt daarbij dan aan spectaculaire vormen als de Italiaanse Maffia of aan Amerikaanse gangsterpraktijken. Als zodanig is het een begrip dat velen, op veilige afstand, tot de verbeelding spreekt. Het is echter de vraag of deze associatie geheel terecht is. In ieder geval is reeds vanaf het begin van de jaren zeventig met name in politiekringen sprake van een toenemende ongerustheid over vergelijkbare praktijken in Nederland. In de dit jaar verschenen kabinetsnota Samenleving en criminaliteit wordt aan de bestrijding van georganiseerde misdaad wel grote prioriteit toegekend. Vooralsnog ontbreekt het in Nederland echter aan systematisch inzicht in het verschijnsel zelf en de mogelijke bestrijding ervan. Dit nummer van Justitiele Verkenningen vormt een aanzet om in deze lacune te voorzien.