• Geestelijke verzorging in detentie - visie van ingeslotenen op behoefte en aanbod

      Oliemeulen, L.; Luijtelaar, M. van; Shamma, Sara al; Wolf, J. (WODC, 2010)
      Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in: De behoefte van verschillende groepen ingeslotenen aan geestelijke verzorging;De aansluiting van de geboden geestelijke verzorging in de inrichtingen op de gearticuleerde vraag naar geestelijke verzorging van verschillende groepen;Belemmerende en bevorderende factoren bij het gebruik van geestelijke verzorging. De achtergronden, doelen, uitvoering en organisatie van geestelijke verzorging in detentie in Nederland. INHOUD: 1. Aanleiding en opzet van het onderzoek 2. Behoefte van ingeslotenen aan geestelijke verzorging, een literatuuroverzicht 3. Concept map; "Voor Godsdienst of levensovertuiging is nodig..." 4. Profiel ingeslotenen in de steekproef 5. Behoefte aan ondersteuning door godsdienst/levensovertuiging en geestelijke verzorging 6. Belemmerende en bevorderende factoren 7. Behoefte aan en aanbod van geestelijke verzorging 8. Samenvatting en conclusies